Misiunea iBelieve

Viziunea și Misiunea Centrului Creștin iBelieve Baia Mare

Centrul Creștin iBelieve este o comunitate de credincioși care au o relație personală cu Dumnezeu, bazată pe adevăr și dragoste și care-L glorifică manifestând caracterul Lui în toate segmentele societății.

 

Obiective personalizate iBelieve pentru împlinirea viziunii:

  • Proclamarea valorilor lui Dumnezeu.
  • Practicarea darurilor spirituale pentru consiliere, eliberare, vindecare emoțională și fizică.
  • Îndrumarea membrilor comunității iBelieve pentru a deveni factori ai schimbării societății și modele demne de urmat, depășind nivelul de consumator sau beneficiar pasiv.
  • Căutarea celui pierdut.
  • Implicarea activă în procesul de emancipare și dezvoltare a națiunii noastre, inclusiv a sferei politicului prin crearea de parteneriate și evenimente specifice.
Centrul Creștin iBelieve